Registrační formulář

Heslo musí být minimálně 8 znaků dlouhé a obsahovat min. jedno velké písmeno a jednu číslici