Zpět na seznam příspěvků
Sociální pojištění
všeobecný vyměřovací základ 25 903
přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení 1,0015
průměrná mzda (25 903 * 1,0015) 25 942
měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na NP a DP 2 500
min. VZ pro dobrovolnou účast 6 486
min. záloha pro dobrovolnou účast 1 894
OSVČ  
minimální záloha (hl. činnost) 1 894
minimální záloha (vedl. činnost) 758
min. roční VZ (hl. činnost) 77 832
min. roční VZ (vedl. činnost) 31 140
min. měsíční VZ (hl. činnost) 6 486
min. měsíční VZ (vedl. činnost) 2 595
min. záloha (hl. činnost) 1 894
min. záloha (vedl. činnost) 758
rozhodná částka pro vedl. činnost (2,4 * pmm * 1,0249) 62 261
min. VZ NP 5 000
min. nemocenské 115
max. VZ NP 103 768
max. záloha NP 2 387
min. záloha na DP hl. činnost 1 700
min. záloha na DP vedl. činnost 680
   
Zdravotní pojištění
min. VZ pro zaměstnance (min. mzda) 8 500
max. VZ pro zaměstnance není
min. záloha pro zaměstnance 1 148
min. VZ pro OSVČ 12 746
max. VZ pro OSVČ není
min. záloha pro OSVČ 1 752
VZ – státní pojištěnci 5 829
záloha za státní pojištěnce 787

© www.fek-zcu.cz

Autor: Severová Michaela, 12.4.2014